Strona startowa

Wiadomości - Nauka

Spór o 'Smerfusia' - odpowiedź Urzędu

Dodał: Marta Data: 2020-05-30 12:45:09 (czytane: 8515)

Trwa dyskusja w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy nieruchomości i dalszej działalności buskiego "Smerfusia". Na stronie Urzędu pojawiła się informacja odnosząca się do stanowiska Pani Dyrektor Anny Mazur, gdzie podano, że sprawa prawdopodobnie zakończy się w sądzie.

KARABELA OCHRONA OSÓB I MIENIA
www.karabela.com.pl,karabela,ochrona,osób,mienia,zabezpieczenia ochrona fizyczna,monitoring,system,systemy zabezpieczeń, doradztwo,szkolenia specjalistyczne

Bohaterów Warszawy 69 a. 28-100, Busko Zdrój

Inntax Biuro Rachunkowe - Magdalena Marchewka
www.inntax.pl,Biuro rachunkowe, busko księgowość, księgowe, rachunkowość, kadry, płace, rozliczenia, nfz, pit, vat,cit, usługi informatyczne, strony, www,

ul. Partyzantów 78. 28-100, Busko-Zdrój

GABINET FIZJOTERAPII mgr Adam Wolański
http://wolanskirehabilitacja.pl/,rehabilitacja, fizykoterapia, balneologia, taping, opieka pielęgniarska, masaż, fizjoterapeuta,zabiegi rehabilitacyjne,leczenie kontuzji, masaż, terapia manualna, terapia, terapia odchudzania, kontuzje, rehabilitacja neurologiczna, dzieci, pooperacyjna

ul. Kusocińskiego 2A I-piętro. 28-100, Busko-Zdrój

P. Farm Sulphur Zdrój Exim Sp. z o.o.
www.sulphur.com.pl,woda siarczkowa, solanka siarczkowa, kąpiele siarczkowe, borowina, reumatyzm, RZS, reumatoidalne zapalenie stawów, ból stawów, atopowe zapalenie skóry, łuszczyca, cellulit, rozstępy, trądzik, włosy przetłuszczające się, łupież, sulphur

Ul. Bohaterów Warszawy 116a. 28-100, Busko-ZdrójPoniżej tekst zamieszczony na stronie Urzędu Miasta i Gminy Busko - Zdrój:

"Najlepszą obroną jest atak – mówi popularne porzekadło. Nie sprawdza się jednak jeśli chodzi o negocjacje. Te, z zasady cechuje wola kompromisu, której w przypadku ” Smerfusia” ewidentnie zabrakło. Zarzucony pomówieniami samorząd nie chce dalej układać się z właścicielką przedszkola, postanowił natomiast odnieść się do wielu z nich, a nawet wystąpić na drogę sądową.

Osią sporu jest stan budynku, który gmina udostępniła na potrzeby „Smerfusia” od 1998 r. Spoglądając w dokumentację zgromadzoną przez Urząd Miasta i Gminy można natknąć się głównie na roszczenia, które w miarę możliwości finansowych samorządu były systematycznie realizowane, zgodnie z powinnością właściciela budynku. M.in. wymieniono stolarkę okienną w 2002 r. (koszt 54 237,73 zł), pokrycie dachowe w 2004 r. (koszt 36 277,37 zł), kotłownię c.o. w 2013 r. (koszt 27 060,00 zł) oraz wiele innych niezbędnych napraw, tak aby cel dzierżawy mógł zostać zachowany. W ostatnim okresie był to piec grzewczy, o czym w swoim Stanowisku z 13.05.2020 r. poinformował Burmistrz. Tymczasem właścicielka „Smerfusia” pisze ad vocem: „to jedyna kwota, innych wydatków pan nie ponosił, jak więc ta mała kwota ma się do mojego wkładu, do oszczędności z tytułu dotacji i opłat czynszu”.

Urząd nie przeprowadził termomodernizacji budynku, mimo dwukrotnego zakwalifikowania się wniosków o dofinansowanie, sporządzonych przez pracowników urzędu. Odmowa podpisania ostatecznej umowy wynikała z faktu prowadzenia w obiekcie działalności komercyjnej.

Waldemar Sikora - „Co do oszczędności gminy z tytułu opłat czynszu, służby urzędowe wyliczyły dokładną kwotę tych – tzw. oszczędności – i na przestrzeni 22 lat wyniosły one raptem 157 332,44 zł. Niejeden przedsiębiorca prowadzący podobną działalność rocznie ponosi z tego tytułu znacznie wyższe koszty, a co dopiero przez tyle lat”.

Od samego początku wysokość czynszu dzierżawnego nijak nie miała się do korzyści uzyskiwanych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w budynku przy ul. Ppłk. Srogiego. W latach od 1999 r. do 2004 r. czynsz płacony był rocznie w kwotach od 100 zł (122 zł brutto) na początku tego okresu do 130 zł (158,60) na końcu. Łącznie w ciągu 7 lat z tego tytułu budżet zyskał kwotę 814,60 zł. Dopiero od 2005 r. ustalono czynsz miesięczny w kwocie od 350 zł (427 zł brutto) do 442,80 zł (ok. 550 zł brutto). W 2013 r. zarządzeniem Burmistrza (Nr 143/2013) urealniono wszystkie czynsze za gminne dzierżawy. Czynsz „Smerfusia” podniesiono do 1590,38 (1956,17 zł brutto) miesięcznie, jednak na prośbę jego właścicielki motywowaną m.in. spadkiem zainteresowania usługami przedszkola o ok. 40% gmina zgodziła się na przesunięcie terminu obowiązywania nowej stawki aż do września 2014 r. W ciągu ostatnich 6 lat stawka czynszu wzrosła o ok. 3% tj. o 57,77 zł i wynosi obecnie 1648,15 zł (2027,27 zł brutto), przy czym dochód gminy z tytułu dzierżawy należy pomniejszyć o wartość podatku VAT – tak więc w stanowisku Burmistrza z 13.05.2020 był nawet zawyżony na korzyść dzierżawcy.

Warto przy okazji zwrócić uwagę na zapis §4 pkt. 3 obowiązującej umowy dzierżawy, który jasno komunikuje, że dzierżawca nie jest uprawniony do żadnych roszczeń związanych z nakładami na przedmiot dzierżawy. Zgodnie z prawem to on bowiem wykonuje mniejsze naprawy, do których – jak czytamy w opinii prawnej 2008 r. należy zaliczyć drobne naprawy podłóg, drzwi i okien, malowanie ścian, podłóg, wewnętrznej strony drzwi wejściowych, drobne naprawy instalacji i urządzeń technicznych, zapewniających korzystanie ze światła, ogrzewania lokalu, a także dopływu i odpływu wody.

W skrupulatnej wyliczance właścicielki „Smerfusia” na temat poczynionych przez nią inwestycji, znaczna część poniesionych nakładów została przeznaczona na sprzęt, zabawki, pomoce dydaktyczne, urządzenia medyczne, diagnostyczne czy terapeutyczne, które pozostaną jej własnością bez względu na to czy nadal będzie ona dzierżawić nieruchomość przy ul. Srogiego, czy jakąkolwiek inną. Pozostałe wydatki – jak dowodzi dokumentacja - często wymuszone były zmieniającymi się przepisami (np. dostosowanie łazienek) lub nakazem nadzoru aby spełnić wymagania prowadzenia placówki, nie zaś troską o mienie publiczne czy polepszenie warunków zabawy, nauki i pracy.

W odpowiedzi dzierżawcy na Stanowisko Burmistrza z 13.05.2020 – które nota bene w pierwszej kolejności przedstawiono na łamach lokalnych mediów a nie drugiej stronie sporu - wiele stwierdzeń, to niepoparte niczym pomówienia, czasem nawet wynikające z niezrozumienia (?) słów burmistrza. M.in. chodzi o stwierdzenie „zachowanie finansowego status quo” oznaczające dążenie do pozostawienia rzeczy takich jakie są, w odpowiedzi na co najemczyni pisze: „pracuję uczciwie 40-ści lat i nie okradam własnych wychowanków, natomiast co do Pana fakt ten pozostawia wiele do życzenia” (Burmistrz nigdy czegoś takiego nie sugerował!)

Te, a także wiele innych słów – wypowiedzianych bezwiednie (a może właśnie z premedytacją?) stanowią szkodę dla wizerunku organu wykonawczego gminy.

Tak jest w przypadku uporczywego lansowania opinii o wyrzucaniu małych dzieci, młodzieży i pracowników obiektu w czasie pandemii. W stwierdzeniu tym jest zawartych jednocześnie kilka nieprawdziwych informacji – po pierwsze wypowiedzenie zostało doręczone w grudniu 2019, kiedy o koronawirusie w Polsce jeszcze nie było mowy, po drugie od początku publicznej dyskusji na temat przedszkola informowano o zamiarach zabezpieczenia tak dzieci jak i pracowników.

Nieścisłości pojawiają się również w kwestii liczby dzieci. Właścicielka Smerfusia zarzuca burmistrzowi błędne podanie liczby uczniów szkoły niepublicznej, których na dzień 1.05.2020 jest 8. Liczba ta jest zmienna i najprawdopodobniej została błędnie spisana z informacji miesięcznej przygotowywanej na potrzeby dotacji za jeden z poprzednich okresów – informuje pracownik urzędu.

Na tej samej podstawie można sprawdzić zarzut najemczyni, że na skutek decyzji o nieprzedłużaniu dzierżawy, opiekę straci prawie 200 dzieci? W dokumencie wykazano bowiem 139 dzieci (stan na 1.05.2020). Dodając deklarowanych 20 wychowanków żłobka, łącznie ze szkołą daje to liczbę 167 dzieci, przy czym część z nich wcale nie uczęszcza do Smerfusia, ale do placówki na os. Sikorskiego. Można więc porównać skale obu tych „pomyłek”.

Warto też zatrzymać się na chwilę przy kwestii wysokości opłat ponoszonych przez rodziców. Jak się okazuje, to co tak dokładnie wylicza właścicielka „Smerfusia” jest tylko jedną ze składowych całkowitej opłaty jaką ponoszą rodzice.

W jej piśmie padają kwoty od 290 zł do 170 zł. Dla porównania, w przedszkolu samorządowym są to zwykle opłaty końcowe, które są jeszcze niższe.

To właśnie częste zapytania rodziców, którzy po utracie płynności dochodów w wyniku pandemii dzwonili do gminy, pytając o możliwość przeniesienia dziecka do publicznej placówki, stało się przyczyną analiz dotyczących utworzenia kolejnego przedszkola i żłobka samorządowego. Wszak taka tradycja już kiedyś była, budynek wchodzi w skład mienia komunalnego, a aspekt społeczny tej sprawy wydaje się nie mniej ważny niż działalność gospodarcza.

Z odpowiedzi wyłowić można jeszcze jedno stwierdzenie właścicielki „Smerfusia”, która pisze do burmistrza: „prowadzenie przedszkoli to zadanie własne gminy a nie pana chęć prywatna”

Waldemar Sikora - „ Zgadzam się w 100%, poprzez przywrócenie przedszkola samorządowego to zadanie będzie właściwie realizowane. Nie ma tu nic prywatnego. Rzeczywiście, koszt funkcjonowania placówki niepublicznej jest mniejszy, jednak proszę spojrzeć na całą sprawę nie tylko przez pryzmat pieniędzy. Działka wraz z budynkiem stanowi własność gminy, która chce ją optymalnie wykorzystać na uzasadniony cel społeczny oraz zadbać o wygląd budynku i zagospodarowanie działki. W świetle ostatnich wydarzeń nie planuje się dalszego jej dzierżawienia komukolwiek. Jest to ostateczne stanowisko w tej sprawie, które wkrótce zostanie sformalizowane uchwałą, aby zakończyć wszelkie spekulacje na ten temat.
Doceniam doświadczenie dyrektorki Smerfusia, a także jej troskę, zarówno o kondycję budżetu gminy, jak i o pracowników przedszkola oraz dzieci. Jeśli tak bardzo zależy jej na kontynuowaniu pracy w Smerfusiu, to zapraszam do złożenia oferty w konkursie na dyrektora nowej samorządowej placówki. Z całego serca do tego panią namawiam”.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem, gdzie wcześniej już  poruszaliśmy temat wypowiedzenia umowy dzierżawy nieruchomości i likwidacji "Smerfusia":

http://www.busko.com.pl/przedszkole-smerfus-zlobek-i-podstawowka-do-likwidacji-dyskusja-trwa-video


Reklama.

Zobacz także

Kolejne przedszkole z kłopotami

Dodane: 2020-06-04 16:30 - Komentarze  (32)  czytane (9110)

TAGI:Komentarze (31)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 3.239.242.55

Rodzic (2020-06-05 12:10:49)

Czy w Busku prowadzi się politykę przeciw dzieciom i nikt nie potrafi zareagować i przetrwać tej dyktatury pana burmistrza, gdzie młodzi ludzie z urzędu: Zastępca Burmistrza, Pani Sekretarz, Szanowni Radni, którzy mają dzieci i powinni najbardziej wiedzieć że dzieci to nie klocki którymi można przerzucać i wyrzucać, to są może mali ludzie ale czują i przeżywają!!! A gdyby dotyczyło to Waszych dzieci ? A co my Rodzice w takiej sytuacji mamy, zrobić, każdy z nas pracuje z kim mamy zostawić dzieci?W "pięknych" oświadczeniach UMiG nie ma ani słowa "o zamiarach zabezpieczenia tak dzieci jak i pracowników' od 1 lipca ???Konkrety i jeszcze raz konkrety a nie prześciganie się w oświadczeniach!

Zainteresowany (2020-06-04 13:30:57)

A może jakaś informacja co 1 lipca? Gdzie można dzieci odprowadzić?

:) (2020-06-04 10:42:52)

Laleczka Karolinka może będzie dyrektorem BSCK w Busku-Zdroju , a może dyrektorem Teatru Lalki i Aktora Kubuś w Kielcach. Lepiej to drugie. Umieści się ją w magazynie lalek.

:) (2020-06-04 09:22:58)

dach budynku byłego sądu zawali się niedługo. budowla zagrozi bezpieczeństwu. klechy sprzedadzą ruinę. rozbiórka na koszt nabywcy. i postawi się apartamentowiec.albo hotel. a po ch.. komu hotel. będą mieszkania w centrum Buska

Do poniżej (2020-06-03 18:55:10)

Bo rada to pionki bez prawa swojego zdania

dt (2020-06-02 19:28:23)

Trzy pytania do burmistrza, gwoli wyjaśnienia informacji z pisma: 1)Kto odmówił podpisania ostatecznej umowy na termomodernizację? 2)Czyja będzie ta uchwała o której mowa pod koniec pisma? 3) Jeżeli rady miejskiej, to skąd wiadomo już teraz jakiej treści będzie ta uchwała?

Do poniżej (2020-06-01 20:42:47)

Strzał w sedno. Lepiej bym tego nie ujął. Układ pogania układ. Jarosław doda w końcu to oświadczenie majątkowe czy znowu mu Waldek zmieni posadę na taką na której nie trzeba składać oświadczen?? A radni mają tyle do powiedzenia co pionki na szachownicy. Żenada.

Majkel (2020-06-01 19:40:14)

Tylko czekać jak rozbiora przedszkole i na jego miejscu stanie nowy apartamentowiec z pięknym widokiem na glinianki. Tam sie juz kasa zgadza tylko czekać zeby wyrzucić dzieci i można budować!!! Na wszystkim w Busku są przekręty a to Tężnia za dziesiątki milionów z czego na budowę poszlo niecałe moze 10 a reszta podzielona na szajkę z UM i jeszcze Ci radni ślepo zapatrzeni w burmistrza jak Gebels w Hitlera. Dla nich to Pan i władca ech szkoda gadać kolesiostwo powinno się już dawno skończyć

Do poniżej (2020-06-01 16:05:33)

Karolinka?? Gdzie ją Adaś pełeselowiec upchnął?? Cyrk cyrk cyrk. Czy za to na prawdę nikt się nie weźmie? Ustawiane rekrutacje i praca po znajomości

goldi (2020-06-01 12:01:52)

A panienka z Pacanowa jest już dyrektorem w Busku. Dobre.

Ilk (2020-05-31 19:21:03)

A czy Pani Mazur podpisała przed wyborami listę poparcia buskich byssnesmenow dla sikory????

Tenia (2020-05-31 19:17:58)

Sikorę już poznałam rok temu jaki ma stosunek do dzieci i młodzieży. A dyrektorka po tylu latach też powinna się dorobić i postawić budynek swój a nie dziadka się prosić

Ja (2020-05-31 19:10:56)

Będzie nowy okrąglak!!!W-investmen!!!

był budynek (2020-05-31 13:50:14)

Był budynek po budowlance można było zaadoptować ale ponoć sprzedano.

(2020-05-31 11:21:56)

Stary Sąd z tego co wiem został już przekazany Parafii i też dziwię się że proboszcz doprowadza budynek do takiego stanu...

Do golec (2020-05-31 02:52:22)

Niszczone dwa prywatne przedszkola?? Kto ci taka propagande wyłączył

Golec (2020-05-30 23:40:15)

Ludzie, czy wy nie widzicie co się w Busku dzieje? Nagle niszczone są 2 prywatne przedszkola oprócz Okrąglaka, po co? Przypadek? Nie sadze.Dziwie się tylko Maronskiemu, ze za stołek dał się sprzedać i chodzi na smyczy Sikory, pamietajmy, ze ludzie go jednak nie wybrali na radnego, nie przeszedł w wyborach a na zastępcę mimo wszystko został powołany.Faktycznie stary sąd stoi pusty i niszczeje, skoro burmistrz tak nagle pomyślał o dobru dzieci to niech nie niszczy placówkom funkcjonującej od lat tylko dostosuje pusty budynek.Chodza słuchy, ze Smerfusia i tak przejmie AKW.

trex (2020-05-30 20:54:54)

SKANDAL!! Ale to było widać od początku – przecież gdyby burmistrz zamierzał podpisywać nową umowę – jak jeszcze niedawno zapewniał – nie wypowiadałby ot tak starej.

XYZ (2020-05-30 20:49:58)

Ale ja to czytałem już 20 razy, na stronie busko.com, na stronie umig. Ile można jeszcze? Bezmała 100 komentarzy o jednym I tym samym

Haha (2020-05-30 20:41:37)

Co za roznica ile komentarzy? Od kogo zadasz konkretow? No bo konkrety powinny wyplywac raczej z gminy czyz nie ????? Narazie mamy belkot gminy ktora powoluje sie na lata 90te i ppczatki przedszkola niepublicznego kiedy to wspolpraca z gmina byla bardzo dobra. Kolejne lata rowniez, czego p Dyrektor nie ukrywa. To ostatni burmistrz robi problemy i widac po calej sytuacji ze najwyrazniej ma do p Ani osobista uraze (niech powie jaka!), ktora skutkuje w krzywdzacych decyzjach. To samo w stosunku do pani z Akademii Jezykowej. Dziwne ze pan burmistrz dba tak bardzo o rodzicow i chce utworzyc miehsca w przedszkolu samorzadoeym akurat w tym budynku, akurat w tym czasie. Dziwne ze wypowiedzenie umowy wyslal pod koniec roku kalendarzowego skoro mial zamiary utworzenia nowego przedszkola. Dakej, zwleka z odpowiedza -na jeszcze jedna prosbe zmiany decyzji- az do konca kwuetnia , poczym przy okazji pandemii podtrzymuje decyzje. Gdzie sa konkrety???? Co z dziecmi od 1 lipca????Dziwne ze chce teraz uszczesliwic rodzicow ktorzy juz wybrali dla swoich dzieci przedszkole we wrzesniu 2019 roku. Zebrali tez 1000 podpisow jako sprzeciw tej niesprawiedliwej decyzji !!!! To wszystko sie kupy nie trzyma.Panie Burmistrzu- jak pan chce utworzyc przedszkoke to jest super budynek po starym sądzie. Jest w takim stanie ze strach kolo niego przechodzic! Wymaga remontu i dzialalnosci!Powiem tak- Obecny burmistrz,, coby nie zrobil w miescie to i tak bedzie ZAPAMIETANY jako ten ktory zamknal Smerfusia bez powodu !!!!!!!!!

XYZ (2020-05-30 19:59:16)

Skończ waść, wstydu oszczędź...

(2020-05-30 19:35:46)

XYZ kupił Cię Najjaśniej Nam Panujący jakimś stanowiskiem?

XYZ (2020-05-30 19:20:03)

7 komentarzy z czego 4 napisała jedna I ta sama osoba... nawet domyślam się już kto bo na stronie umig są 2 osoby które piszą identyczne komentarze. Na prawdę tego nie da się już czytać. Gdzie jest jakiś admin tej strony? Ja rozumiem żal I rozgoryczenie ale ludzie do rzeczy, ileż można czytać jedno I to samo ?! KONKRETY I dowody a nie bełkot.

Haha (2020-05-30 16:56:34)

Jak zwykle piekny dlugi tekst stawiajacy gmine i organ wykonawczy w swietle ofiary. Panie Burmistrzu! Ludzie nie sa glupi! Widzac tak jak zalatwia Pan tak powazne sprawy to rece opadaja. Od piczatku manipuluje pan mieszkancami miasta. Od poczatku NIE chcial pan tej ugody ani przedluzenia umowy. Po prawie pol roku wymysla pan bajeczke o pzedsxkolu samorzadowym, ZERO negocjacji. Swoje stanowisko wyraza pan na forum. Mozna sadzuc ze dyrektor Smerfusia dowiaduje sie o wdzystkim z gazet!!! Tak sie zwchowuje urzednik na takim stanowisku???? WSTYD. Postawa godna pozalowania!!! Mieszkancy czuja sie OSZUKANI.

Abc (2020-05-30 16:00:09)

Dzisiaj na placu targowym byla otwarte tylko jedno wejście brama wjazdowa która służyła tez jako wejście na plac dla klientów. Kto jest odpowiedzialny za zamkniecie pozostałych wejść. Czy to jest zgodne z wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa społeczności buskiej w warunkach pandemii i z bezpieczeństwa razie jakiejś nieprzewidywalnej sytuacji - ewakuacji z powodu pożaru. Co w tej sprawie buscy decydenci z KOMUNALKI i UMiG. Przez bezmyślnie decyzje DYREKTORA KOMUNALKI mieszkańccy miasta sa narażeni na niebezpieczeństwo. Obsługa placu targowego jak i spacerujący strażnicy miejscy utrzymywani z społecznych podatków nie wykazali zainteresowania sytuacją. Za bezmyślne decyzje prezes bierze pewnie niezle wynagrodzenie.

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odśwież stronę i spróbuj ponownie...


więcej

Kursy językowe

Szkoła Języków Obcych Europa College

ul. Batorego 3, 28-100 Busko-Zdrój

Przedszkole Niepubliczne SMERFUŚ

ul. Ppłk Srogiego 1, 28-100 Busko-Zdrój

Centrum Helen Doron Busko-Zdrój

Pl. Zwycięstwa 18, 2 piętro, 28-100 Busko Zdrój

Bus-Co. Studio Angielskiego

ul. Kilińskiego 25, 28-100 Busko-Zdrój

więcej

Kursy prawa jazdy

Badania Kierowców. Badania psychotechniczne Monika Trela

ul. Kościuszki 60, 28-100 Busko-Zdrój

Szkoła Jazdy Libuda - kursy na prawo jazdy B, A1, A2, A

ul. Stefana Batorego 1 (Pawilon Rozwój), 28-100 Busko-Zdrój

więcej

Kursy i szkolenia

Szkoła Języków Obcych Europa College

ul. Batorego 3, 28-100 Busko-Zdrój

Centrum Helen Doron Busko-Zdrój

Pl. Zwycięstwa 18, 2 piętro, 28-100 Busko Zdrój

Aeroklub Regionalny w Pińczowie

ul. Legionistów 26 A, 28-400 Pińczów

Bus-Co. Studio Angielskiego

ul. Kilińskiego 25, 28-100 Busko-Zdrój

Ogłoszenia

Dodano: 2021-01-17 16:50:17

Kupię Zadłużoną Spółkę Skuteczna Ochrona przed kom...

Dodano: 2021-01-17 15:53:31

Erotyczna Randka - zaproszenie

Dodano: 2021-01-17 15:34:40

Sprzedam działę

Dodano: 2021-01-17 15:16:07

Sprzedam glebogryzarkę

Dodano: 2021-01-17 14:53:29

Kupię kawalerke Busko-Zdrój

Dodano: 2021-01-17 13:57:59

Poznam dziewczyne

Dodano: 2021-01-17 13:54:50

Piękne pole orne 1,19ha

Dodano: 2021-01-17 13:52:49

Duża Łąka w Wiślicy

Dodano: 2021-01-17 13:52:20

Dzialka budowlana

Dodano: 2021-01-17 13:38:09

działki rolne, łaka