Strona startowa

Wiadomości - Nauka

Laureat konkursu Znak Jakości - Szkoła Otwarta i Kreatywna 2019

Dodał: Marta Data: 2019-11-07 09:15:12 (czytane: 2041)

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr1 w Busku – Zdroju podczas Festiwalu Kreatywnej i Aktywnej Edukacji w Kielcach, organizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Dialogu Edukacyjnego, otrzymała tytuł ,,Szkoły Otwartej i Kreatywnej”.

KARABELA OCHRONA OSÓB I MIENIA
www.karabela.com.pl,karabela,ochrona,osób,mienia,zabezpieczenia ochrona fizyczna,monitoring,system,systemy zabezpieczeń, doradztwo,szkolenia specjalistyczne

Bohaterów Warszawy 69 a. 28-100, Busko Zdrój

Centrum Okulistyczne - Waligóra
www.okulistawaligora.pl,okulista, gabinet okulistyczny, kompleksowe badania okulistyczne, badanie okulistyczne, USG gałki ocznej, usg oczodołu, 3D OCT, pomiar ciśnienia Śródgałkowego, pachymetria, gonioskopia, badania pola widzenia, refraktometria.

Batorego 4. 28-100, Busko-Zdrój"Pozwól mi być poszukiwaczem wiedzy, pozwól mi wędrować nieprzetartymi szlakami, pozwól mi użyć moich twórczych zdolności, aby świat uczynić lepszym miejscem do życia"
( motto Światowej Olimpiady Kreatywności)

Uroczysta Gala rozdania dyplomów, która odbyła się 25 października 2019 r. podczas Festiwalu Kreatywnej i Aktywnej Edukacji w Kielcach, była podsumowaniem ogólnopolskiego konkursu dla placówek edukacyjnych realizujących nietypowe, kreatywne projekty edukacyjne.

 Zobacz

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Busku – Zdroju  została nagrodzona certyfikatem „Znak Jakości - Szkoła Otwarta i Kreatywna 2019” za projekt „Myśl i działaj ekologicznie”. Tym samym PSP1  znalazła się w gronie szkół, które stwarzają warunki dla rozwijania pasji i kreatywności swoich uczniów i nauczycieli.

Nadesłane projekty oceniała Komisja Kwalifikacyjna w składzie: prof. Małgorzata Bielecka, prof. Sławomir Koziej, prof. Mirosław Babiarz, prof. Zdzisław Ratajek, dr Małgorzata Krawczyk-Blicharska, dr Paulina Forma, dr Jacek Szkurłat, mgr Iwona Ratajek-Kolasa, dr Małgorzata Kwaśniewska, dr Ewa Szumilas.

Gośćmi honorowymi Gali byli: Dyrektor Departamentu Edukacji Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Maciej Długosz, Wiceprezydent Kielc Marcin Różycki, Przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. W imieniu szkoły nagrodę odebrała dyrektor szkoły Katarzyna Siemińska – Woźniak  oraz autorzy i realizatorzy -  Anna Masłowska i Jadwiga Lewicka wraz z uczniami klas piątych - przedstawicielami uczestników przedsięwzięcia.

Biorąc udział w konkursie, szkoła wykazała się innowacyjnym podejściem do nauki, eksperymentalnym, niestereotypowym  sposobem zdobywania wiedzy, pozwalającym rozwinąć skrzydła pasjonatom przyrody i ekologii oraz młodym artystom.
Największą kreatywnością wykazują się dzieci. Nikt nie musi ich tego uczyć, trzeba tylko pielęgnować ją i rozwijać, stwarzać nowe możliwości rozwoju . To dzieci mają niesamowitą wyobraźnię, chętnie z niej korzystają,  lubią eksperymentować, doświadczać i w ten sposób się uczą, zdobywają nowe wiadomości, rozwijają umiejętności. Nasza szkoła jest takim miejscem. To tu uczniowie zainteresowani edukacją przyrodniczą i artystyczną mają możliwość korzystania z różnorodnych działań i łączyć ją z doznaniami estetycznymi.

Nowo wyposażona pracownia ekologiczno–przyrodnicza  w ramach programu "Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”, stworzyła idealne warunki, aby uczniowie poszerzali wiedzę w sposób niestandardowy, m.in. poprzez wykorzystanie sprzętu badawczego.

 Zobacz

Uczymy się od siebie
Zajęcia lekcyjne prowadzone były we współpracy z absolwentami szkoły, studentami . Wspólnie z uczniami  odkrywali tajniki ciała człowieka, wykonywali preparaty, prowadzili obserwacje mikroskopowe. Dzieci zdobywały również wiedzę ekologiczną, prowadziły obserwacje przy użyciu narzędzi badawczych, wykonywały modele pojazdów ekologicznych, ogniw fotowoltaicznych, solarnych. Do w/w sukcesu szkoły przyczyniła się także wieloletnia współpraca z Zespołem Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. Spotkania  p. Dariusza Wiecha, Marii Skrzypek – głównymi specjalistami ZŚiNPK z młodzieżą i prowadzone przez nich prezentacje, warsztaty , rajdy, wycieczki krajoznawcze prelekcje to dodatkowe atuty nietuzinkowych  zajęć, pobudzających wyobraźnię młodych ekologów. Wspólnie odkrywali tajniki ekosystemu leśnego, łąkowego czy środowiska wodnego. Poznawali formy ochrony przyrody, florę i faunę  na terenie Parków Krajobrazowych Ponidzia.

 

Zobacz

Śladem ginących zawodów – nietypowa wyprawa w przeszłość
Uczniowie naszej szkoły nie tylko interesują się przyszłością, ale również sięgają w przeszłość. Poprzez wycieczki do starego młyna, olejarni Zagłoby, pracowni Art. Rustika odkryli tajniki zapominanych zawodów, a dziś kultywowanych tylko w niewielu miejscach naszego regionu. W wiekowej  kuźni zdobywali tajniki kowalstwa, w pracowni garncarstwa poznali technikę wyrobu glinianych naczyń i ozdób.  Z kolei, w Olejarni Zagłoba, poznali stuletnią  tradycję tłoczenia oleju rydzowego, dyniowego i lnianego. Takie miejsca, owiane uświęconą tradycją, pobudzają uczniów do poszukiwania swoich korzeni, życia w zgodzie z naturą.

 Zobacz

 

Udział w konkursach ekologicznych
Konkursy i udział w nich sprzyjają kształtowaniu zdrowej rywalizacji, zaspokajaniu ambicji, odkrywaniu zdolności, talentów, pasji uczniów. Tematyka konkursów ekologicznych jest różnorodna , dotyczy naszego regionu, walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych, ochrony środowiska. Co roku uczniowie PSP 1 przygotowują wysoko oceniane prace plastyczne, filmy, prezentacje, wykorzystują różnorodne techniki, piszą scenariusze do filmów, prowadzą eksperymenty przyrodnicze i prace badawcze. Uczestnicy konkursów wykazują się różnorodnymi zdolnościami, umiejętnościami. W  trakcie przygotowań do konkursów pojawiają się młodzi  aktorzy, malarze, poeci, naukowcy, architekci, odkrywcy.

Zobacz

Woda przezroczysta, woda czysta – laboratorium  SANEPID-u
Zajęcia  laboratoryjne w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Busku – Zdroju przyczyniły się do skrystalizowania zainteresowań uczniów stanem wód i gleby . Młodzież obserwowała prowadzone  przez pracowników badania biologiczne, chemiczne wody i gleby. Ponadto mogła również samodzielnie wykonywać badania przy użyciu specjalistycznego sprzętu.  Z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem obserwowała przygotowane do badania próbki wody i gleby.

 Zobacz

Busko – Zdrój gminą ekologiczną  - wywiad z pracownikiem UMiG Busko – Zdrój
Nietypowe zajęcia w UMiG Busko – Zdrój . Rozmowa z p. Anna Przybylską-  Ryś – zastępcą naczelnika RSID, uświadomiła uczniom znaczenie nowych, alternatywnych źródeł  energii.  Uczniowie, wcielając się w rolę dziennikarzy, zadawali merytoryczne pytania dotyczące działań proekologicznych.
- Jako gmina uzdrowiskowa jesteśmy zobligowani do dbania o czyste powietrze, nieskażone zanieczyszczeniami pyłowymi i gazowymi. Program opracowany dla naszej  gminy j wspiera mieszkańców wsi i miast w działaniach proekologicznych . Obecnie w gminie Busko jest bardzo duże zainteresowanie montażem ogniw solarnych i fotowoltaicznych, które są bezpieczne dla środowiska- podkreślała  p. A. Ryś.

Konkurs Moje Ponidzie
Ponidzie to niesamowita  kraina pełna interesujących miejsc, ciekawych ludzi, sławnych osobistości. To tu można spotkać roślinność kserotermiczną, która bujnie porasta wapienne wzgórza, dostojną kolegiatę  Wiślicką, dumną sosnę na szczudłach, a także przenieść się w świat  muzyki rodem z „wielkiego świata” .Podczas cyklicznego konkursu Moje Ponidzie,  uczniowie szkół podstawowych w dwuosobowych zespołach zmagają się z zadaniami o tematyce przyrodniczej i historycznej naszej Małej Ojczyzny. Wykazują się wiedzą dotyczącą dziejów Ponidzia, sławnych postaci związanych z regionem. Oprócz zmagań konkursowych, uczniowie naszej szkoły, zespół Zlepce, przygotowuje widowisko o tematyce regionalnej.  Członkowie zespołu prezentują swoje umiejętności i predyspozycje aktorskie, wokalne i taneczne. Przedsięwzięcie stwarza możliwość rozwijania pasji, kreatywności uczniów.

Noc biologów - odkrywamy tajemnice biologii.
Atrakcją edukacji biologicznej, ekologicznej są zajęcia z naukowcami Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ekipa pasjonatów biologii uczestniczyła w zajęciach organizowanych przez  Instytut Biologii UJK. Był to już kolejny wyjazd uczniów PSP1, podczas którego wzięli udział   w interesujących  wykładach, warsztatach tematycznych m.in.„Alergenny pyłek roślin i zarodniki grzybów w powietrzu Kielc" , fascynujących pokazach, odkrywali tajniki serca ssaka, prowadzili obserwacje hodowli  in vitro roślin, wykonywali preparaty mikroskopowe nabłonka, odkrywali tajniki ziołolecznictwa. Noc Biologów to doskonała okazja do rozbudzenia zainteresowań pracami badawczymi, ukierunkowania uczniów odnośnie drogi życiowej –zdobycia szlifów naukowca, badacza, lekarza, ekologa, archeologa.

Rodzice aktywni ekologicznie
Działania proekologiczne w PSP1 wpierane są przez rodziców. To oni realizują zainicjowane przez nauczycieli akcje o charakterze ekologicznym, m.in. zbieranie makulatury, czy plastikowych zakrętek. Znaczący udział rodziców uczniów klas czwartych PSP1 w uroczystym otwarciu pracowni ekologiczno – przyrodniczej, nadał wydarzeniu spektakularny charakter. W trakcie uroczystości rodzice wspólnie z dziećmi i nauczycielami  wzięli udział  w konkursie wiedzy ekologicznej.
Uczestnicy zmagań konkursowych wykazali się dużą wiedzą ekologiczną, ochroniarską; rozpoznawali formy ochrony przyrody województwa świętokrzyskiego, dokonywali segregacji odpadów, tworzyli  mandalę dotyczącą Ziemi i jej ochrony.  Zespół ,,Zlepce" oraz uczniowie klas IV zaprezentowali również widowisko, którego mottem stały się słowa wodza Duwaniszów: ,,Ta Ziemia jest dla nas święta". Istotną treścią spektaklu była ochrona Matki Ziemi. Wykonawcy spektaklu wykazali się innowacyjnością, przygotowując powyższe przedsięwzięcie; tworzyli choreografię, scenografię, byli współautorami scenariusza.
Widowisko ,,Ta Ziemia jest dla nas święta" to również  edukacja ekologiczna młodego pokolenie, uczenie się od siebie.

 Zobacz

Zobacz

Wymienione działania to tylko część aktywności nauczycieli i uczniów PSP1 w Busku – Zdroju, które zostały wysoko ocenione przez Komisję Konkursową. Od lat PSP1 pielęgnuje tradycje, kształtuje postawy proekologiczne,  wdraża  innowacje i tym samym wpływa na kreatywność uczniów.

Zobacz

Reklama.

Komentarze (0)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 3.237.43.68

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odśwież stronę i spróbuj ponownie...


więcej

Kursy językowe

Szkoła Języków Obcych Europa College

ul. Batorego 3, 28-100 Busko-Zdrój

Przedszkole Niepubliczne SMERFUŚ

ul. Ppłk Srogiego 1, 28-100 Busko-Zdrój

Centrum Helen Doron Busko-Zdrój

Pl. Zwycięstwa 18, 2 piętro, 28-100 Busko Zdrój

więcej

Kursy prawa jazdy

Badania Kierowców. Badania psychotechniczne Monika Trela

ul. Kościuszki 60, 28-100 Busko-Zdrój

Szkoła Jazdy Libuda - kursy na prawo jazdy B, A1, A2, A

ul. Stefana Batorego 1 (Pawilon Rozwój), 28-100 Busko-Zdrój

więcej

Kursy i szkolenia

Szkoła Języków Obcych Europa College

ul. Batorego 3, 28-100 Busko-Zdrój

Centrum Helen Doron Busko-Zdrój

Pl. Zwycięstwa 18, 2 piętro, 28-100 Busko Zdrój

Aeroklub Regionalny w Pińczowie

ul. Legionistów 26 A, 28-400 Pińczów

Ogłoszenia

Dodano: 2020-07-15 10:06:48

Malowanie wnętrz

Dodano: 2020-07-15 09:45:49

Fiat Stilo 1.6 Salon Polska

Dodano: 2020-07-15 09:42:54

Paznokcie

Dodano: 2020-07-15 09:42:04

Pazurki

Dodano: 2020-07-15 09:15:28

lokale do wynajęcia!!!

Dodano: 2020-07-15 09:13:50

lokale do wynajęcia!!!

Dodano: 2020-07-15 08:29:17

Praca

Dodano: 2020-07-15 08:17:39

Młode ziemniaki

Dodano: 2020-07-15 08:11:25

Pranie Tapicerki Samochodowej ! Kompleksowa Kosmet...

Dodano: 2020-07-15 07:59:29

Kucharz / Kucharka Sanatorium żywienie zbiorowe