FUNDACJA BUSKO ZDRÓJ
The Foundation Busko Zdrój (Spa)
ul. Mickiewicza 22, 28-100 Busko Zdrój, POLAND
tel./fax +48 41 378 23 19
Konto w Banku: BPH-PBK S.A. o/ Busko Zdrój
Nr konta 10601318-320000143898
NIP:655-18-23-083 Regon: 003682537
www.busko.com.pl/fundacjabz e-mail: redakcja@busko.com.pl

Cele | Historia | Informacje | Reumatologia | Balneologia | Dyskusja | Kontakt

Cele
Fundacja istnieje od 1989 roku. Posiada osobowość prawną i uprawnienia do stosownych kontaktów zagranicznych. Celem Fundacji jest gromadzenie środków finansowych, inicjowanie, wspieranie i finansowanie wszelkich działań służących poznawaniu i wykorzystywaniu walorów uzdrowiskowych regionu świętokrzyskiego zwłaszcza w Busku Zdroju i Solcu Zdroju oraz promocja uzdrowisk w kraju i zagranicą, uczestnictwo w promocji regionu świętokrzyskiego. więcej »

Historia
W latach osiemdziesiątych, kiedy wszystko "leżało w dołku", Towarzystwo Miłośników Buska Zdroju podjęto próbę opracowania kierunków rozwoju uzdrowiska i infrastruktury miasta. W pracach tych brało udział szerokie grono fachowców. Wśród nich liczna była grupa lekarzy: dr Z. Szczęsny, dr M. Podesek, dr Z. Krekora, dr E. Henczel, dr K. Kucharski, naczelnik miasta - obecny burmistrz Z. Komenda, mgr F. Rusak, prezes Sądu mgr H. Kuza, T. Berdak, mgr M. Zardzewiały, mgr J. Romański i inni.
więcej »

Informacje
Głównym walorem leczniczym uzdrowiska Busko-Zdrój są wody siarczkowe, a następnie borowina, solanka jodkowo-bromkowa do kąpieli i inhalacji i nowoczesne urządzenia w zakresie fizykoterapii. Efekty leczenia wodą siarczkową są porównywalne w balneoterapii na skalę europejską i światową w zakresie reumatologii i działaniu przeciw miażdżycowym z korzyścią dla Buska-Zdroju.
więcej »

Balneologia
Poszukiwania badawcze z ostatniego 30-lecia nad działaniem leczniczym
wód siarczkowych w Busku Zdroju. więcej »