Strona startowa

Strona główna > Katalog Firm > Edukacja i szkolnictwo > Inne

 

ZDZ - SZKOŁY i KURSY w Busku-Zdroju

 • Wiedza i doświadczenie kadry pracowników.
 • Wysoki poziom oferowanych usług edukacyjnych.
 • System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009.
 • Nowoczesne sale wykładowe i pracownie do nauki zawodu.
 • Bogate wyposażenie w pomoce naukowe i urządzenia wspomagające kształcenie.
 • Nowoczesna pracownia spawalnicza, wyposażona w sprzęt do spawania najpopularniejszymi obecnie metodami MAG/MIG i TIG.
 • Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku-Zdroju oferuje kompleksowe usługi edukacyjne, na które składają się:

 • szkoły dla młodzieży i dorosłych
 • kursy i szkolenia
 • szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiejzdz_busko01.jpg

Szkoły ZDZ w Busku-Zdroju to Gimnazjum, Technikum Zawodowe, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Policealna a także Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe.

Uczniowie mają możliwość uczestnictwa w zagranicznych stażach organizowanych w krajach unijnych w ramach programu Leonardo da Vinci a także w wielu zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach i licznych konkursach naukowych, artystycznych i sportowych.

ZDZ organizuje kursy i szkolenia w różnych zawodach i specjalnościach (blisko 500 własnych programów nauczania). Jest to szansa zdobycia atrakcyjnego zawodu lub podniesienia kwalifikacji, a także uzyskania świadectw, dyplomów, zaświadczeń lub wymaganych prawem uprawnień. Ważnym atutem jednostki szkoleniowej są także kursy organizowane ze środków Unii Europejskiej.

 

zdz_szkolenia_kursy002.jpg


Szkoły dla młodzieży:

BEZPŁATNE Gimnazjum (3-letnie, po szkole podstawowej)
Technikum Zawodowe - zobacz więcej >>
(4 letnie, po gimnazjum)

 • technik budownictwa
 • technik drogownictwa
 • technik ekonomista
 • technik hotelarstwa
 • technik informatyk
 • technik logistyk
 • technik obsługi Turystycznej
 • technik organizacji reklamy
 • technik rolnik
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik handlowiec
 • technik agrobiznesu
 • kelner
Zasadnicza Szkoła Zawodowa - zobacz więcej >>
(3 letnia, po gimnazjum)
 • fryzjer
 • kucharz
 • sprzedawca
Liceum Ogólnokształcące - zobacz więcej >>
(3 letnie, po gimnazjum)
 • klasa dziennikarska
 • klasa plastyczna (do wyboru: grafika użytkowa, reklama wizualna, rysunek i malarstwo)
Liceum Plastyczne - Nowość
(4 letnie, po gimnazjum, bez egzaminów wstępnych)

Szkoły dla dorosłych:


Liceum Ogólnokształcące - zobacz więcej >>
(3-letnie, po gimnazjum, 8-letniejszkole podstawowej, ZSZ-od II klasy)

Szkoła Policealna - ZAWODY MEDYCZNE - zobacz więcej >>
(2 letnia, po szkole średniej)
 • technik masażysta (wieczorowa )
 • technik farmaceutyczny ( dzienna )
 • asystent osoby niepełnosprawnej –roczna
 • opiekun medyczny – roczna
 • opiekun osoby starszej – 2-letnia
 • opiekun w domu opieki społecznej – 2-letnia
 • opiekunka środowiskowa – roczna
Szkoła Policealna – INNE ATRAKCYJNE ZAWODY - zobacz więcej >>
(2 letnia, po szkole średniej, nie wymagana matura)
 • technik administracji
 • technik informatyk
 • technik rachunkowości
 • technik transportu drogowego
 • technik usług kosmetycznych
 • florysta
 • technik BHP
Kwalifikacyjne kursy zawodowe (po szkole średniej) zobacz więcej >>
 • technik administracji              
 • technik budownictwa
 • technik ekonomista
 • technik rachunkowości
 • technik informatyk
 • technik rolnik
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
Jeśli jesteś zainteresowany zapisz się już dziś!!!
Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego
Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 31
tel. 41 378 43 39, busko-szkola@zdz.kielce.pl


zdz_szkolenia_kursy001.JPG

 

KURSY i SZKOLENIA:

„Elektryk z uprawnieniami SEP do 1kV”
Kurs obejmuje 140 godz. zajęć dydaktycznych (60 godz. teorii + 80 godz. praktyk).
Zajęcia praktyczne realizowane w Zakładzie Instalatorstwa Elektrycznego i Telekomunikacyjnego Józef Wieloch w Busku - Zdroju.
UWAGA:
Po ukończeniu szkolenia organizator zajęć praktycznych tj. Zakład Instalatorstwa Elektrycznego i Telekomunikacyjnego Józef Wieloch zapewnia dla najlepszych absolwentów zatrudnienie na okres próbny na 3 miesiące z możliwością dalszego zatrudnienia.

„Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV i powyżej - uprawnienia SEP”
Kurs obejmuje 16 godz. zajęć dydaktycznych.

„Przewóz towarów niebezpiecznych – ADR – kurs podstawowy + cysterny”
Kurs obejmuje 41 godz. zajęć dydaktycznych (19,5 godz. teorii + 21,5 godz. praktyk);
Kurs podstawowy to 25 godz. zajęć dydaktycznych (5,5 godz. teorii + 19,5 godz. praktyk);
Kurs na cysterny to 16 godz. zajęć dydaktycznych (14 godz. teorii + 2 godz. praktyk).


Kursy spawalnicze:
 „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG” obejmuje 145 godzin zajęć dydaktycznych (25 godz. teorii + 120 godz. praktyk).
 „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG” obejmuje 103 godziny zajęć dydaktycznych (23 godz. teorii + 80 godz. praktyk).
„Spawanie blach i rur elektrodami otulonymi – spoiny pachwinowe” obejmuje 163 godziny zajęć dydaktycznych (23 godz. teorii + 140 godz. praktyk).

„Obsługa wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia”
Kurs obejmuje 35 godzin dydaktycznych oraz egzamin przeprowadzany przez UDT Kielce (25 godz. teorii + 10 godz. indywidualnej jazdy na wózku)..

„Kosmetyczka z wizażem”
Kurs obejmuje 116 godzin zajęć dydaktycznych (44 godz. teorii + 72 godz. praktyk).

„Operator pił mechanicznych do ścinki drzew”
Kurs obejmuje 44 godziny zajęć dydaktycznych (32 godz. teorii + 12 godz. praktyk) oraz egzamin przed komisją IMBiGS w Warszawie.

„Opiekunka w żłobku i klubie dziecięcym”
Kurs obejmuje 280 godzin zajęć dydaktycznych (200 godz. teorii + 80 godz. praktyk).
Program szkolenia jest zatwierdzony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

„Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych”
Kurs obejmuje 100 godzin zajęć dydaktycznych (60 godz. teorii + 40 godz. praktyk).

„Carving”
Kurs obejmuje 10 godzin zajęć dydaktycznych (2 godz. teorii + 8 godz. praktyk).

„Obsługa podestów ruchomych”
Kurs obejmuje 34 godziny zajęć dydaktycznych (30 godz. teorii + 4 godz. praktyk) oraz egzamin UDT Kielce.


ZAPISY oraz wszelkie informacje na WSZYSTKIE KURSY
przyjmujemy w siedzibie firmy w Busku – Zdroju
przy ul. Wojska Polskiego 31 (obok LIDLA) – pokój nr 4
oraz telefonicznie pod nr tel. 41 378 43 40.

Gwarantujemy:
1) możliwość płatności za kursy w ratach
2) wysoką zdawalność egzaminów,
3) elastyczne terminy szkoleń dostosowane do potrzeb Klienta tzn. harmonogramy szkoleń: system popołudniowy lub w weekendy lub system mieszany,
4) bardzo dobrych wykładowców i instruktorów,
5) nowoczesną bazę dydaktyczną i nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Serdecznie zapraszamy!!!
 

 


Galeria zdjęć:


Formularz kontaktowy... już wkrótce

Odslon: 93577Data ostatniej weryfikacji: 2014-08-13

Kategorie